Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Singapore tại TP.HCM (Enterprise Singapore)

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Singapore tại TP.HCM (Enterprise Singapore)

Địa điểm

Saigon Centre, Tháp 2, Lầu 11, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
94 followers

Giới thiệu về công ty

Saigon Centre, Tháp 2, Lầu 11, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Business Development Manager

Business Development Manager

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Singapore tại TP.HCM (Enterprise Singapore)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Feedback