Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc

Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc

Địa điểm

Số 811A - Giải Phóng - Hoàng Mai


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc

$ Trên 20 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Các Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc có chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, vận hành khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến; Điều hành công tác xử lý sự cố các trạm phát sóng thuộc địa bàn miền Bắc; Tối ưu vùng phủ sóng đảm bảo chất lượng mạng phục vụ khách hàng theo yêu cầu của các Công ty kinh doanh; Phối hợp đơn vị trong công tác phát triển mạng, triển khai dịch vụ mới, an toàn phòng chống lụt bão.

Feedback