Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

Địa điểm

40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

IDC center - Thời Đại Mới

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM https://idc.edu.vn/gioi-thieu.html
Feedback