TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Địa điểm

141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Cá nhân
 • Website: https://www.uef.edu.vn/
458 followers

Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là một đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Việc làm đang tuyển

EXPAT LECTURERS

EXPAT LECTURERS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

GIẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GIẢNG VIÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LOGISTIC VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LOGISTIC VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH QUẢNG CÁO

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH QUẢNG CÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN VIỆN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT UEF

NHÂN VIÊN VIỆN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT UEF

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ 5 Tr - 9 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Feedback