TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Địa điểm

27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

  • Lâm Đồng

Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Yersin Đà Lạt là một trường đại học được thành lập ngày 27/12/2004 theo Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở của Trường được đặt tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Feedback