Văn Phòng Đại Diện Sorin Corporation Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện Sorin Corporation Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

Tầng 2, Tòa nhà Saigon Finance Center, số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Văn Phòng Đại Diện Sorin Corporation Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Tầng 2, Tòa nhà Saigon Finance Center, số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Feedback