VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa điểm

Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 400

Giới thiệu về công ty

Viện Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) là Tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp dầu khí từ thượng nguồn đến hạ nguồn, Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trụ sở chính tại 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Viện có 8 Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ chuyên ngành:
-Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí;
-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí;
-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí;
-Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ;
-Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí;
-Trung tâm Phân tích Thí nghiệm;
-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí;
-Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

09 Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ:

- Ban Tổ chức Nhân sự;

- Ban Kế hoạch Tài chính;

- Văn phòng;

- Ban Khoa học Chiến lược;

- Ban Công nghệ Thông tin;

- Tòa soạn Tạp chí Dầu khí;

- Bộ phận Kinh doanh;

- Bộ phận Phát triển Thị trường Khoa học Công nghệ;

- Bộ phận Chuyển đổi số.

Feedback