VIProperty

Địa điểm: C1-SH.09 Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC

Qui mô công ty: 10-50Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: viproperty.vn

Việc làm đang tuyển (24)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
IT Support (English Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
Sale Support - Real Estate (Korean Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
Sale Support - Real Estate (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
HCM - Sale Admin (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2017
Sale Admin (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
HCM - Sale Support (Korean Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
HCM - Sale Support (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-11-2017
HCM - Director Assitant (Speaking English) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2017
HCM - Project Admin (Speaking Korean) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2017
HCM - Project Admin (Speaking Chinese) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2017
HCM - Project Admin (Speaking English) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2017
Project Admin - Real Estate Hồ Chí Minh 8 Tr - 14 Tr VND 17-11-2017
HCM - Sale Admin (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 16-11-2017
HCM - Sale Admin (Korean Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-11-2017
Sale Support (Chinese Speaking) (Mới) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-11-2017
HCM - Sale Support (Korean Speaking) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 15-11-2017
Sale Admin (Korean Speaking) Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 15-11-2017
Sale Support (Korean Speaking) Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 15-11-2017
Sale Adimin ( Speaking fluently in Korean ) Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 15-11-2017
Sale Support - Real Estate (Chinese) Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 15-11-2017
Sale Support - Real Estate Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 15-11-2017
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Sale Support - Tiếng Trung Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 12-11-2017
IT Helpdesk (Chinese Speaking) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-11-2017
HR Recruit And Admin Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 12-11-2017

Giới thiệu về công ty

VIProperty provides one-stop real estate services in Vietnam including: Consulting for the optimized real estate investment plan, Handling buy and resell process, Managing property for owners, which covers the whole life cycle of the real estate investment in Vietnam; We also provide real estate renting services for high-end customers living or working in Vietnam with packaged post-renting services such us customized commute service and butler services.

www.viproperty.vn

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: