VPĐD Ping Hong Kong Limited tại TP. Hồ Chí Minh

VPĐD Ping Hong Kong Limited tại TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm

P.613Register05, tầng 6, Tòa nhà Me Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Giới thiệu về công ty

Người đại diện theo pháp luật của Văn Phòng Đại Diện Ping Hong Kong Limited Tại Tp.Hồ Chí Minh là Stephen Michael Morris - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Feedback