VPĐD Vesuvius Malaysia Sdn. Bhd tại Hà Nội

Địa điểm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh

Việc làm đang tuyển (2)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Refractory Engineers (Nghệ An, Hà Tĩnh) Nghệ An, Hà Tĩnh Cạnh tranh 16-12-2017
Refractory Supervisors (Hải Phòng) Hải Phòng Cạnh tranh 16-12-2017

Giới thiệu về công ty

Vesuvius is a global leader in metal flow engineering, providing a full range of engineering services and solutions to its customers worldwide, principally serving the steel and foundry industries with 17 R&D Centres; 69 Production Sites; over 10,000 employees and 92 Sales Offices.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: