- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager".

- Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,…

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

 • Số 11 Đường số 6, KCN VSIP2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Qui mô công ty: 10000|Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
 • Website: www.wanekcareer.com
110 followers

Cơ hội nghề nghiệp

Logistics Planner

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 26/05/2018

Employee Relations Staff (Mới)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 25/05/2018

Recruitment Staff (Mới)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 25/05/2018

Fabric Developer (Mới)

 • Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 • Cạnh tranh
 • 24/05/2018

Translator

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Talent Acquisition Manager

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Customs Supervisor

 • Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Customs Staff

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

IT Technician

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Maintenance Supervisor - Binh Duong

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Quality Control Supervisor

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Product Engineer - Plastic

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 23/05/2018

Product Planner

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 22/05/2018

HR corporate Specialist

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 22/05/2018

Product Engineer

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 22/05/2018

Document Control Clerk

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 22/05/2018

Logistic Specialist

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 21/05/2018

Nhân Viên Phát Triển Mẫu

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 18/05/2018

Recruitment Supervisor

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 18/05/2018

Lean Specialist

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 15/05/2018

Customs Specialist

 • Bình Dương, Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 14/05/2018

C&B Specialist

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 13/05/2018

Internal Control & Compliance Assitant Manager

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 07/05/2018

Payroll Manager

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 07/05/2018

General Ledger Accountant

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 07/05/2018

Payable Accountant

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 06/05/2018

LEQC Team Leader

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 28/04/2018

Maintenance Supervisor

 • Quảng Ngãi, Quảng Nam
 • Cạnh tranh
 • 27/04/2018

Giới thiệu

Wanek Furniture is a key company in the supply chain of the largest manufacturer of furniture in the world with a distribution network reaching out to more than 123 companies.

Wanek Furniture was established in Vietnam in 2008, and since then has expanded to 4 locations in Binh Duong Province with more than 9,000 employees.

Wanek Furniture not only offers its employees the opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees a long term and stable career path with attractive benefits. With a workforce having a positive attitude and a mindset geared towards success, Wanek Furniture continues to be a preferred employer who engages with its employees and strives for personal development to achieve the impossible.

We strive to provide our employees with a variety of opportunities for career development and advancement through continuous training opportunities both internationally and domestic, collaboration with a global team, and daily networking opportunities with experts within the companies various departments. Joining the Wanek team not only means you have a commitment to excellence, but you have the opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Take the next step in your career as a part of our talented team, committed to exceptional quality and superior delivery.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: