- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager".

- Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,…

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

 • Số 11 Đường số 6, KCN VSIP2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Qui mô công ty: 10000|Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
 • Website: www.wanekcareer.com
299 followers

Nghề nghiệp

LAB Supervisor (Quảng Ngãi)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 22/10/2019

Control System Engineer (Quảng Ngãi)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 22/10/2019

HR Specialist (Quảng Ngãi)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 22/10/2019

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu (Customs Staff) (Mới)

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 21/10/2019

Financial Analyst

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2019

Facilities Supervisor

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2019

Warehouse Supervisor

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 19/10/2019

Automation Engineer

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 18/10/2019

EHS Specialist ( Major: Safety, Environmental, Electrical)

 • Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 • Cạnh tranh
 • 14/10/2019

Nhân viên Nhân sự

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 03/10/2019

Warehouse Shift Operations Manager

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 03/10/2019

Logistics Supervisor

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 27/09/2019

Customer Service Specialist

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 27/09/2019

Product Planner

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 27/09/2019

Purchasing Executive

 • Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 • Cạnh tranh
 • 26/09/2019

HR Manager

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

Warehouse Manager (Quảng Ngãi)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

Employee Relation (Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động)

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

Business Analyst

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

Supply Planning Manager

 • Bình Dương
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

Low Melt Fiber Production Manager (Quảng Ngãi)

 • Quảng Ngãi
 • Cạnh tranh
 • 25/09/2019

BOM Clerk (Nhân Viên Tính Định Mức - Quảng Ngãi)

 • Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam
 • Cạnh tranh
 • 24/09/2019

Giới thiệu

Wanek Furniture is a key company in the supply chain of the largest manufacturer of furniture in the world with a distribution network reaching out to more than 123 companies.

Wanek Furniture was established in Vietnam in 2008, and since then has expanded to 4 locations in Binh Duong Province with more than 9,000 employees.

Wanek Furniture not only offers its employees the opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees a long term and stable career path with attractive benefits. With a workforce having a positive attitude and a mindset geared towards success, Wanek Furniture continues to be a preferred employer who engages with its employees and strives for personal development to achieve the impossible.

We strive to provide our employees with a variety of opportunities for career development and advancement through continuous training opportunities both internationally and domestic, collaboration with a global team, and daily networking opportunities with experts within the companies various departments. Joining the Wanek team not only means you have a commitment to excellence, but you have the opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Take the next step in your career as a part of our talented team, committed to exceptional quality and superior delivery.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: