WHA Vietnam

WHA Vietnam

Địa điểm

Lô AC1-1, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc.


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

WHA Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Thanh Hóa

Giới thiệu về công ty

WHA Industrial Zone 1 – Nghe An Province, in Nghe An province, Vietnam, is an initial project in Vietnam. It brings decades of award winning infrastructure and environmental experience Thailand. The new industrial zone development represents opportunities for manufacturers, distributors and investors to grow in Vietnam and the South-East Asia region.

Feedback