• Những Từ Cần Xóa Ngay Trong CV

  Theo bà Mary Lorenz, quản lý truyền thông tại trang tuyển dụng CareerBuilder danh tiếng, một trong số những vấn đề dễ gặp nhất là việc lạm dụng những từ thừa thãi trong CV.

  Lượt xem: 35,475
 • Thank You Letter

  This Thank You Letter template gives you an idea of how to follow up later at an appropriate time is a good way to show initiative and continued interest.

  Lượt xem: 33,086
 • Resume Template - Education

  This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience if you''re applying for a role as a teacher.

  Lượt xem: 20,008
 • Resume Template - Manufacturing

  This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience if you''re applying for a position in manufacturing industry.

  Lượt xem: 15,027
 • Resume Template - Sales

  This CV template gives you an idea of how to lay out your skills and experience with instructional guidance in Sales.

  Lượt xem: 15,650
 • Classic CV template

  This CV template gives you an idea of how to build your resume or CV and how to lay out your skills and experience.

  Lượt xem: 21,043