Cách tính tuổi nghỉ hưu với người thuộc diện tinh giản biên chế

Lượt xem: 5,164

Lao động này xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện "chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý".

Bà Phan Thị Ngà hỏi, theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu, trường hợp người lao động nêu trên có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm tháng 5/2021 không, hay phải chờ đến thời điểm còn thiếu 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (tức là phải đủ 52 tuổi 8 tháng)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 223/BLĐTBXH-BHXH ngày 28/1/2021 và Bộ Tư pháp tại Văn bản số 850/BTPPLDSKT ngày 24/3/2021 thì đối với trường hợp nữ, sinh tháng 12/1970 thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì tại thời điểm tháng 5/2021 đã 50 tuổi 5 tháng, còn thấp hơn 4 tuổi 11 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 nên đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

  Báo Người Lao Động

Bài viết cùng chuyên mục

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần, trong đó có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần đợi sau 1 năm dừng đóng BHXH.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29-6-2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đối với trường hợp tăng mới mà thiếu thông tin, không cấp được thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ liên hệ qua điện thoại người tham gia để bổ sung thông tin và cấp thẻ bảo hiểm y tế trước khi thẻ có giá trị sử dụng.
Bảo hiểm xã hội vừa có Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback