Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu

Lượt xem: 5,106

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu - Ảnh 1.

Trong đó:

- Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Ví dụ:

- Anh A là lao động nam sinh tháng 1-1961:

+ Thời điểm nghỉ hưu của anh A sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 4-2021 (đủ 60 tuổi 03 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của anh A sẽ là ngày đầu tiên của tháng 5-2021.

- Chị B là lao động nữ sinh tháng 1-1966:

+ Thời điểm nghỉ hưu của chị B sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5-2021 (đủ 55 tuổi 04 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của chị B sẽ là ngày đầu tiên của tháng 6-2021.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu.

  Theo Báo Người Lao Động

Bài viết cùng chuyên mục

Cường độ làm việc cao, sức ép từ việc phải giữ an toàn cho trẻ gây căng thẳng kéo dài, khiến sức khỏe giáo viên mầm non giảm sút nhanh theo thời gian.
BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc về việc tính đóng BHXH cho cá nhân có thời gian công tác tại nước ngoài, làm việc đồng thời cho nhiều đơn vị, mức lương trong hợp đồng và lương thực nhận khác nhau...
Người tham gia BHXH khi về hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi, trong đó có quyền lợi về BHYT
Sau đây là những quyền lợi mà người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng khi đi khám, chữa bệnh theo đúng tuyến bảo hiểm y tế.
Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) về chế độ hưu trí, người lao động sẽ bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu nếu về hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động, cụ thể nếu nghỉ hưu vào năm 2021
Feedback