Chế độ bảo hiểm y tế của đối tượng cựu chiến binh

Lượt xem: 7,273

Cụ thể: Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/04/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP.

Chế độ bảo hiểm y tế của đối tượng cựu chiến binh - Ảnh 1.

Cụ thể: Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/04/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/04/1975 quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, gồm: Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cambodia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cambodia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg); Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/04/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Quyền lợi BHYT của cựu chiến binh thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng: Được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh; Được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh nếu cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh hoặc lên tuyến Trung ương: Trường hợp dùng xe cấp cứu, Quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển 02 chiều cho cơ sở khám, chữa bệnh với mức 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh; trường hợp không dùng xe cấp cứu, Quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh với mức 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên...

  Theo Báo Dân Sinh

Bài viết cùng chuyên mục

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần, trong đó có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần đợi sau 1 năm dừng đóng BHXH.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29-6-2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đối với trường hợp tăng mới mà thiếu thông tin, không cấp được thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ liên hệ qua điện thoại người tham gia để bổ sung thông tin và cấp thẻ bảo hiểm y tế trước khi thẻ có giá trị sử dụng.
Bảo hiểm xã hội vừa có Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback