Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

Lượt xem: 5,240

Công dân Việt Nam, hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan thì thu nhập của người đó kiếm được tại Đài Loan sẽ tính vào GDP và GNP của Việt Nam hay Đài Loan?

GDP là gì?

GDP là viết tắt Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội. Nó được hiểu là toàn bộ giá trị từ các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ một quốc gia tạo ra. Nó bao gồm các thành phần kinh tế trong và ngoài nước hoạt động trên quốc gia đó. Nó được các quốc gia tính đánh giá bình quân đầu người.

Theo Mục 0501 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 94/2022/NĐ-CP, tổng sản phẩm trong nước được quy định như sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Tổng sản phẩm trong nước là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa trong GDP không tính các giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. GDP biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia.
Nội dung tổng quát của GDP được xét dưới các góc độ khác nhau:
- Xét dưới góc độ sử dụng (chi tiêu): GDP là tổng cầu của nền kinh tế gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
- Xét dưới góc độ thu nhập: GDP gồm thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.
- Xét dưới góc độ sản xuất: GDP bằng giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian.

Có những hình thức phân loại GDP như sau:

GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó. Do vậy còn gọi là GDP theo giá hiện hành.

GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP theo giá so sánh. Theo cách tính toán về tài chính-tiền tệ thì GDP thực tế là hiệu số của GDP tiềm năng trừ đi chỉ số lạm phát CPI trong cùng một khoảng thời gian dùng để tính toán chỉ số GDP đó.

GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP. GDP thứ nhất đôi khi được gọi là "GDP tiền tệ" trong khi GDP thứ hai được gọi là GDP "giá cố định" hay GDP "điều chỉnh lạm phát" hoặc "GDP theo giá năm gốc" (Năm gốc được chọn theo luật định).

GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời điểm đó chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó.

Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?
Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

GNP là gì?

GNP là viết tắt của Gross National Product - Tổng sản phẩm quốc gia. Nó được hiểu là tổng giá trị của các dịch vụ, sản phẩm cuối cùng mà công dân của một đất nước làm ra ở cả trong và ngoài nước. Tổng sản phẩm để tính GNP không phải là sản phẩm trung gian, mà nó là sản phẩm cuối cùng được tiêu thụ trực tiếp bởi người tiêu dùng. GNP được các cơ quan Chính phủ tính toán và chia sẻ dữ liệu lẫn nhau. Nó được công bố theo chu kỳ quý hoặc năm.

Chúng ta có hai hình thức phân loại GNP:

GNP danh nghĩa (GNPn): Cho biết tổng sản phẩm quốc dân sản xuất trong một thời kỳ, được tính theo giá cả hiện hành.

GNP thực tế (GNPr): Cho biết tổng sản phẩm quốc dân sản xuất trong một thời kỳ, được tính theo giá cố định.

Mối quan hệ giữa GNP và GDP được phản ánh qua công thức: GNP = GDP + NIA

Trong đó:

NIA: Thu nhập ròng từ nước ngoài. NIA được tính bằng công thức sau:

NIA = Thu nhập ròng từ các yếu tố xuất khẩu – Thu nhập ròng từ các yếu tố nhập khẩu

GNP đóng vai trò là thước đo giúp chúng ta biết đánh giá tình hình phát triển kinh tế của một quốc gia/ vùng lãnh thổ.

Chỉ số GNP thực tế giúp chúng ta biết được thu nhập, mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Trong khi đó, GNP danh nghĩa giúp các nhà kinh tế hoạch định được chính sách cải thiện thu nhập, mức sống của quốc gia đó.

Như vậy, có thể hiểu GDP là tổng giá trị các thành phần kinh tế trong lãnh thổ nhất định và trong một thời kỳ nhất định; còn GNP là tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể lao động tại nước ngoài hay trong nước.

Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

Lao động tại nước ngoài được hiểu là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Theo như phân tích về GDP và GNP ở trên, công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài/ xuất khẩu lao động thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ được tính vào GDP của quốc gia đang lao động, và tính GNP cho Việt Nam.

Ví dụ, công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan thì thu nhập mà công dân kiếm được sẽ được tính vào GDP của Đài Loan và GNP của Việt Nam.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Lương: 12 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Indo Trans Logistics
Indo Trans Logistics

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited
Vietnam Concentrix Services Company Limited

Lương: 800 - 1,500 USD

Kuala Lumpur

Suntory PepsiCo
Suntory PepsiCo

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Bắc Giang

Suntory PepsiCo
Suntory PepsiCo

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hải Dương

IDOCEAN Co.,ltd
IDOCEAN Co.,ltd

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

MAC Media
MAC Media

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Yes4All Trading Services Company Limited
Yes4All Trading Services Company Limited

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Anabuki NL Việt Nam
Công Ty TNHH Anabuki NL Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương | Hồ Chí Minh

DatvietVAC Group Holdings
DatvietVAC Group Holdings

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP Xhome Việt Nam
Công ty CP Xhome Việt Nam

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CareerBuilder's client
CareerBuilder's client

Lương: 35 Tr - 60 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VENESA
CÔNG TY TNHH VENESA

Lương: 20 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội | Hải Phòng

SHISEIDO COSMETICS VIETNAM CO., LTD
SHISEIDO COSMETICS VIETNAM CO., LTD

Lương: 22 Tr - 32 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)
Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh | Hà Nội | Cần Thơ

Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)
Công Ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam)

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Dak Nông | Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CJ Foods Vietnam
CJ Foods Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LUX DECOR SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN LUX DECOR SÀI GÒN

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang
Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Lương: 1,200 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)
Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Lương: 30 Tr - 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

CBRE (Vietnam) Co.,ltd
CBRE (Vietnam) Co.,ltd

Lương: Cạnh Tranh

Khánh Hòa

RHENUS LOGISTICS LTD,.
RHENUS LOGISTICS LTD,.

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Công ty Cổ phần Vega Holidays
Công ty Cổ phần Vega Holidays

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Tập Đoàn Lộc Trời
Tập Đoàn Lộc Trời

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina
Công Ty TNHH Sunjin Vina

Lương: 800 - 1,000 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty TNHH Sunjin Vina
Công Ty TNHH Sunjin Vina

Lương: 18 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh

HSBC Vietnam
HSBC Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

DatvietVAC Group Holdings
DatvietVAC Group Holdings

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Mẫu thông báo không tái ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2023 được quy định như thế nào?
Tôi muốn hỏi mẫu thông báo không tái ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2023 được quy định như thế nào?
Người lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng được nhà nước hỗ trợ vay vốn với mức vay nào?
Người lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng được hưởng những chính sách hỗ trợ gì và sẽ được nhà nước hỗ trợ vay vốn với mức vay nào?
Mẫu Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định hiện nay như thế nào?
Mẫu Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định hiện hành?
Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch? Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?
Giỗ tổ Hùng Vương 2023 ngày mấy Dương lịch? Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?
Gần 70% người nghỉ hưu nhận mức lương hưu tối đa
Thống kê sau 6 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có khoảng 661.000 người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng.