Đề xuất cựu quân nhân được hưởng BHYT như cựu chiến binh

Lượt xem: 5,918

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Hưng Yên, trong 5 nhóm đối tượng được hưởng BHYT 100% quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP không có đối tượng là cựu quân nhân. Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri đề nghị xem xét các đối tượng này được hưởng quyền lợi BHYT 100% chi phí khám, chữa bệnh như cựu chiến binh.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên như sau:

Luật BHYT đã quy định cụ thể hơn về các đối tượng được ngân sách Nhà nước bảo đảm đóng BHYT và hưởng quyền lợi cao nhất khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Những người là cựu quân nhân có đủ điều kiện để trở thành hội viên hội cựu chiến binh theo quy định của Pháp lệnh Cựu chiến binh, hoặc được công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Người có công, hoặc cựu quân nhân đồng thời thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 8, 9, 11 và 17, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì cựu quân nhân vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với kiến nghị cho phép các đối tượng là cựu quân nhân được hưởng quyền lợi BHYT 100% chi phí khám, chữa bệnh như cựu chiến binh, Bộ Y tế xin tiếp thu nghiên cứu kiến nghị của cử tri để phối hợp với các Bộ, ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

  Theo dantri.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Dưới đây là chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021 được quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.
Tính đến hết ngày 16/7, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN). BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, với 11,2 triệu lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng.
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2021 được hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7-7-2021 sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hoá thủ tục, đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ… Đó là những giải pháp đang được ngành BHXH Việt Nam thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback