Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai?

Lượt xem: 5,028

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai? Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là ai?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy đinh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

(1) Đối tượng NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu NLĐ là người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

- NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

- NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai?
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai? Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

(2) Đối tượng NSDLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Điều 31 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

(1) Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có mức tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Chủ hộ kinh doanh (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. (Đối tượng đề xuất bổ sung)

(2) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam trừ trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động hoặc thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia có quy định khác. (Đối tượng đề xuất bổ sung)

(3) Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu;

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đề xuất mọi trường hợp phá thai đều được hưởng chế độ thai sản?

Nội dung này được đề xuất tại Điều 57 Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, khi đình chỉ thai nghén (phá thai) thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

- Tối đa 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.

- Tối đa 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ phá thai nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, khi nội dung này được Quốc hội thông qua sẽ giúp lao động nữ phá thai (trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn) được hưởng chế độ thai sản với mục đích bảo vệ sức khỏe lao động nữ sau khi phá thai.

 

 

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Yes4All Trading Services Company Limited
Yes4All Trading Services Company Limited

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Esoft
Esoft

Lương: 700 - 1,000 USD

Hà Nội

PERSOLKELLY VIETNAM
PERSOLKELLY VIETNAM

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

VinES Energy Solutions JSC
VinES Energy Solutions JSC

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty TNHH Rita Võ
Công Ty TNHH Rita Võ

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Lương: 90 Tr - 120 Tr VND

Hồ Chí Minh

LianLian Global Việt Nam
LianLian Global Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Lương: 20 Tr - 23 Tr VND

Kiên Giang | Hà Nội | Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Lương: 20 Tr - 23 Tr VND

Kiên Giang | Hà Nội | Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Lương: 20 Tr - 23 Tr VND

Kiên Giang | Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM

Lương: 1,300 - 1,600 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV NANOHOME
CÔNG TY TNHH MTV NANOHOME

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Linh Chi
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Linh Chi

Lương: 7 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương: Cạnh Tranh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam
Monroe Consulting Group Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam
Monroe Consulting Group Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam
Monroe Consulting Group Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

MAP CONSULTING COMPANY LIMITED
MAP CONSULTING COMPANY LIMITED

Lương: 700 - 1,000 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LA VIE
CÔNG TY TNHH LA VIE

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Sonion Vietnam Co., Ltd.
Sonion Vietnam Co., Ltd.

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh
Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh

Lương: Trên 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Viet Thai International
Viet Thai International

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Indo Trans Logistics
Indo Trans Logistics

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Y Tế Chấn Văn
Công ty Cổ phần Y Tế Chấn Văn

Lương: Trên 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

LG - VINA Cosmetics
LG - VINA Cosmetics

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần HappySkin VietNam
Công ty cổ phần HappySkin VietNam

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

ILA Việt Nam
ILA Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm trong trường hợp nào?
Cho tôi hỏi việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm thì được xác định trong trường hợp nào?
Tham gia BHXH tối thiểu giảm còn 15 năm: Đóng ít đi kèm lương hưu thấp
Người lao động tham gia BHXH từ 15 năm trở lên sẽ có thể được nhận lương hưu thay vì mức tối thiểu 20 năm như luật hiện hành nhưng số năm đóng ít cũng đi kèm mức hưởng lương hưu thấp,
Đề xuất mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
Thời điểm hưởng trợ cấp một lần được tính từ lúc cơ quan bảo hiểm xã hội ra quyết định.
Quy định về việc tái ký hợp đồng lao động hết hạn mới nhất 2023
Xin hỏi pháp luật mới nhất quy định về việc tái ký hợp đồng lao động giữa người lao động và công ty cụ thể như thế nào?
Ngừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần?
Xin hỏi trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện ngừng đóng BHXH tự nguyện thì có được rút một lần hay không? Nếu được thì rút được bao nhiêu tiền?
Người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân có được hưởng bảo hiểm xã hội không?
Em ơi cho anh hỏi: Người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân có được hưởng bảo hiểm xã hội không? Làm những công việc nào thì dễ mắc bệnh này?