Điều kiện đăng ký thi thăng hạng viên chức năm 2022

Lượt xem: 5,070

Dự kiến, kỳ thi thăng hạng viên chức được tổ chức vào tháng 7.2022. Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng viên chức năm 2022 được quy định dưới đây.

Điều kiện chung: Đơn vị có nhu cầu.

Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021.

Được người đứng đầu đơn vị nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ luật.

Viên chức thi thăng hạng lên chuyên viên chính: Viên chức đang xếp lương chuyên viên, mã số 01.003.

Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV.

Phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian xếp lương chuyên viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trong thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên và tương đương đã chủ trì/tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Viên chức thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II): Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.

Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên chính theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT.

Riêng viên chức giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia: Ngoài các tiêu chuẩn trên, viên chức còn phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo Điểm d Khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2018/TT-BNV.

Có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu 9 năm đối với người có bằng thạc sĩ, đủ 6 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

Viên chức thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên chính (hạng II): Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên (hạng III), mã số V.01.02.02.

Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của lưu trữ viên chính theo quy định tại Thông tư 13/2014/TT-BNV.

Có thời gian giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là đủ 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trong đó, phải có ít nhất 1 năm giữ chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên (hạng III) và đã tốt nghiệp đại học từ đủ 3 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

Viên chức thi thăng hạng lên Kế toán viên chính: Viên chức đang xếp lương kế toán viên, mã số 06.031.

Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp kế toán viên chính theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC.

Phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trong đó phải có ít nhất 1 năm xếp lương kế toán viên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

Viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên chính (hạng II): Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên (hạng III), mã số V.05.01.03.

Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của nghiên cứu viên chính quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BKHCN.

Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là đủ 9 năm.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

  Báo Lao Động

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công ty cổ phần HappySkin VietNam
Công ty cổ phần HappySkin VietNam

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
CÔNG TY TNHH LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Lương: Lên đến 6,100 USD

Hồ Chí Minh

VI (Vietnam Investments) Group
VI (Vietnam Investments) Group

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Y&B
Công Ty Cổ Phần Y&B

Lương: 16 Tr - 32 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM

Lương: 35 Tr - 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

Red Wok
Red Wok

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115
Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)
Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder's client
CareerBuilder's client

Lương: 45 Tr - 50 Tr VND

Bắc Ninh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương: 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Lương: 500 - 1,500 USD

Hà Nội

Bảo mật
Bảo mật

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương: 10 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP Xhome Việt Nam
Công ty CP Xhome Việt Nam

Lương: 10 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP Xhome Việt Nam
Công ty CP Xhome Việt Nam

Lương: 12 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Lương: 16 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP Xhome Việt Nam
Công ty CP Xhome Việt Nam

Lương: 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Lương: 16 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD
Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD

Lương: 15 Tr - 45 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG

Lương: 15 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh | Bắc Ninh | Hà Nội

Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công ty TNHH Sữa Nutribiz
Công ty TNHH Sữa Nutribiz

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

RHENUS LOGISTICS LTD,.
RHENUS LOGISTICS LTD,.

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

RHENUS LOGISTICS LTD,.
RHENUS LOGISTICS LTD,.

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội | Hồ Chí Minh

VINHOMES - Tập đoàn Vingroup
VINHOMES - Tập đoàn Vingroup

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

MOVI Việt Nam
MOVI Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Gốm Sứ Minh Long
Công ty Gốm Sứ Minh Long

Lương: 22 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

Bài viết cùng chuyên mục

Lương khoán là gì? Cách tính, hình thức trả lương khoán cho người lao động
Lương khoán là gì? Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành công việc đúng chất lượng được giao. Cùng CareerBuilder tìm hiểu cách tính lương khoán cho người lao động
Cách tính lương giáo viên các cấp theo quy định mới nhất hiện nay
Cách tính lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT mới nhất có phụ cấp. Cùng CareerBuilder tìm hiểu công thức tính, bảng lương mới nhất của giáo viên hiện nay
Hướng Dẫn Cách Tính BHXH 1 Lần Trên VssID Online Đơn Giản, Nhanh Chóng
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID đơn giản, dễ thực hiện. Cùng tìm hiểu app tính BHXH, cách rút, tra cứu, công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất hiện nay
Hệ số lương cơ bản là gì? Cách tính lương theo hệ số cho người lao động
Hệ số lương là gì? Cùng CareerBuilder tìm hiểu về hệ số lương cơ bản viên chức, công chức, giáo viên, đại học hiện nay và cách tính mức lương theo hệ số mới nhất năm 2023.
Tìm việc trực tuyến an toàn và cảnh giác trước các công việc đáng ngờ
Lợi dụng kẻ hở của sự tự do trên internet, nhiều kẻ lừa đảo đã mạo danh, thậm chí giả danh các công ty uy tín bằng nhiều hình thức tinh vi, hòng lừa gạt tiền bạc, lấy cắp thông tin cá nhân với các mô tả công việc hoàn hảo. Hãy cảnh giác bảo vệ bản thân trước các công việc đáng ngờ ngay nhé!
Techcombank trở lại đường đua 'Nhà tuyển dụng yêu thích 2022'
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank, được bình chọn là Nhà tuyển dụng yêu thích nhất năm 2021, đã sẵn sàng trở lại đường đua ''Nhà tuyển dụng yêu thích 2022''.