Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận và xử lý gần 3.000 hồ sơ liên quan đến giải quyết việc làm cũng như thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Với số lượng hồ sơ lớn tiếp nhận hằng ngày, trung tâm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch, từ đó giúp NLĐ kết nối với doanh nghiệp tìm việc làm, giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp không bị gián đoạn. Ngoài phun thuốc khử khuẩn tại tất cả trụ sở, điểm giao dịch, trung tâm cũng yêu cầu NLĐ khai báo y tế khi đến sàn giao dịch việc làm; huy động tối đa cán bộ, nhân viên tham gia công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để tránh việc chờ đợi quá lâu cho NLĐ.

Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai nhiều hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và NLĐ. Ngoài các sàn giao dịch việc làm online (http://esip.vieclamvietnam.gov.vn, http://vieclamhanoi.net), trung tâm còn thông qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo… để giúp NLĐ giải quyết các thủ tục nhanh, sớm nhất.