Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ

Lượt xem: 125,292

Hiện nay, trong công việc hiện đại, việc xử lý dữ liệu và thực hiện các phép tính là một phần quan trọng. Và trong hệ thống các công cụ văn phòng, Excel đã trở thành một công cụ vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý dữ liệu và tính toán. Trong đó, hàm IF (If function) là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất trong Excel. Hãy cùng CareerBuilder tìm hiểu về hàm IF trong Excel qua bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: 

Học logistic ra làm gì? Lương và cơ hội việc làm ra sao

Học công nghệ thông tin ra làm gì? IT nên học chuyên ngành nào?

Hàm IF trong Excel có chức năng gì?

Hàm IF trong Excel có chức năng kiểm tra một điều kiện logic và trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai. Điều này cho phép bạn thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Hàm IF trong Excel cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh và linh hoạt trong việc thực hiện các phép tính dựa trên một số tiêu chí cụ thể. Bằng cách sử dụng công thức IF, bạn có thể xử lý dữ liệu một cách thông minh và tự động hóa các quy trình tính toán trong bảng tính Excel của bạn.

Công thức tính hàm IF trong Excel

Công thức tính hàm IF trong Excel có cấu trúc như sau:

=IF(điều_kiện, giá_trị_khi_đúng, giá_trị_khi_sai)

  • Điều_kiện: Đây là một biểu thức hoặc một giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
  • Giá_trị_khi_đúng: Đây là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là đúng.
  • Giá_trị_khi_sai: Đây là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là sai.

Ví dụ, hãy xem xét một tình huống đơn giản: bạn muốn kiểm tra nếu một số trong ô A1 lớn hơn 10, nếu đúng, bạn muốn hiển thị "Đạt" và nếu sai, bạn muốn hiển thị "Không đạt". Cách sử dụng hàm IF mà bạn có thể dùng được ví dụ như sau:

=IF(A1>10, "Đạt", "Không đạt")

Kết quả sẽ trả về "Đạt" nếu số trong ô A1 lớn hơn 10 và trả về "Không đạt" nếu số đó nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Một số cách tính hàm điều kiện phổ biến trong Excel và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn cách lồng nhiều hàm IF trong Excel

Bằng cách lồng nhiều hàm IF, bạn có thể tạo ra các công thức phức tạp dựa trên nhiều điều kiện. Ví dụ:

=IF(A1>10, "A", IF(B1="X", "B", IF(C1=TRUE, "C", "D")))

Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, kết quả trả về là "A". Nếu không, nếu giá trị trong ô B1 là "X", kết quả trả về là "B". Nếu không, nếu giá trị trong ô C1 là TRUE, kết quả trả về là "C". Cuối cùng, nếu không thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, kết quả trả về là "D".

Một vài cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau trong Excel

Một vài cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau trong Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách tính hàm IF nhiều điều kiện

  • Sử dụng hàm AND:

Hàm AND trong Excel trả về kết quả TRUE nếu tất cả các điều kiện đều đúng. Ví dụ:

=IF(AND(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF sẽ trả về "Đạt" nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, giá trị trong ô B1 là "X", và giá trị trong ô C1 khác 0. Nếu một trong các điều kiện trên không đúng, kết quả trả về là "Không đạt".

Sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF trong excel

Sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF trong Excel (Nguồn: Internet)

  • Sử dụng hàm OR:

Hàm OR trong Excel trả về kết quả TRUE nếu ít nhất một điều kiện là đúng. Ví dụ:

=IF(OR(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF sẽ trả về "Đạt" nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, hoặc giá trị trong ô B1 là "X", hoặc giá trị trong ô C1 khác 0. Nếu tất cả các điều kiện trên đều sai, kết quả trả về là "Không đạt".

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong excel

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong Excel (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Mức lương và cơ hội việc làm hấp dẫn

Học kinh tế ra làm gì? Cơ hội phát triển và mức lương ngành kinh tế

Hướng dẫn cách tính hàm IF với hàm tính khác

Bạn có thể kết hợp hàm điều kiện với các hàm tính toán khác để tạo ra công thức phức tạp. Ví dụ:

=IF(A1>10, SUM(B1:C1), AVERAGE(D1:E1))

Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, kết quả trả về là tổng của các ô B1 và C1. Nếu không, kết quả trả về là giá trị trung bình của các ô D1 và E1.

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong excel

Cách sử dụng hàm IF và các hàm khác trong Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách dùng hàm IF cho ngày, tháng

Khi sử dụng hàm điều kiện cho ngày và tháng trong Excel, bạn có thể kiểm tra điều kiện và thực hiện các phép tính dựa trên ngày và tháng. Ví dụ:

=IF(MONTH(A1)=1, "Tháng đầu", IF(MONTH(A1)=2, "Tháng hai", "Tháng khác"))

Trong ví dụ này, nếu ngày trong ô A1 thuộc tháng 1, kết quả trả về là "Tháng đầu", nếu thuộc tháng 2 thì trả về "Tháng hai", còn không thì trả về "Tháng khác".

Những điều cần lưu ý khi sử dụng hàm IF trong Excel để tránh sai sót

  • Đảm bảo cú pháp chính xác: Hãy kiểm tra cú pháp của hàm điều kiện và đảm bảo bạn sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu phẩy đúng cách. Một cú pháp sai sót có thể dẫn đến lỗi trong công thức và không trả về kết quả mong muốn.
  • Xác định rõ điều kiện: Hãy đảm bảo bạn đã xác định rõ các điều kiện logic và sử dụng các toán tử so sánh (như >, <, =, <>...) một cách chính xác. 
  • Đảm bảo đúng thứ tự: Khi lồng các hàm IF hoặc sử dụng các hàm tính toán khác trong hàm IF, hãy đảm bảo rằng bạn đặt các cặp dấu ngoặc đúng vị trí.
  • Kiểm tra kết quả: Hãy kiểm tra kết quả của hàm IF để đảm bảo rằng nó trả về đúng kết quả mong muốn.
  • Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Kiểm tra các giá trị, kiểu dữ liệu và định dạng để đảm bảo tính chính xác của công thức.

Bạn cần lưu ý một vài điều trước khi thực hiện hàm IF

Bạn cần lưu ý một vài điều trước khi thực hiện hàm IF (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học luật ra làm gì? Nên học ngành luật không? Mức lương ra sao?

Học công nghệ sinh học ra làm gì? Cơ hội, mức lương hiện nay

Một số lỗi sai thông thường trong hàm điều kiện và cách sửa cực đơn giản

Kết quả hiển thị bằng 0

Một lỗi thông thường khi sử dụng hàm IF trong Excel là kết quả trả về bằng 0, thậm chí khi điều kiện là đúng. Lỗi này có thể xảy ra khi bạn không đặt giá trị trả về khi điều kiện đúng. Để sửa lỗi này, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ giá trị trả về khi điều kiện đúng.

Kết quả hiển thị #NAME?

Một lỗi khác có thể xảy ra khi ô chứa hàm điều kiện hiển thị "#NAME?". Lỗi này thường xảy ra khi Excel không nhận ra tên hàm IF. Cách sửa lỗi này đơn giản là kiểm tra lại cú pháp của hàm IF và đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tên hàm, đúng dấu ngoặc đơn và dấu phẩy. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Excel hỗ trợ hàm IF. Nếu lỗi vẫn tiếp tục xảy ra, hãy kiểm tra xem còn bất kỳ lỗi chính tả hoặc lỗi cú pháp nào khác trong công thức của bạn hay không.

Đối với các lỗi sai khác, hãy kiểm tra cú pháp, kiểu dữ liệu và định dạng của dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của công thức. Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn hoặc tìm kiếm trực tuyến để tìm ra giải pháp cho vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hãy nhớ rằng, việc kiểm tra và sửa lỗi là rất quan trọng, giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công thức hàm IF trong Excel.

 

Thông qua bài viết trên, CareerBuilder đã giúp bạn khám phá về hàm IF trong Excel. Với sự mạnh mẽ và linh hoạt của hàm IF trong Excel, bạn có thể tạo ra các công thức phức tạp và tự động hóa quy trình làm việc của mình. Hiểu rõ về cú pháp và cách sử dụng hàm IF là rất quan trọng để trở thành một chuyên gia về việc tính toán và xử lý dữ liệu trong Excel.

  CareerBuilder

Việc Làm VIP ( $1000+)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na
CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

Lương: 22 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Điểm Nhấn Group
Công Ty CP Tập Đoàn Điểm Nhấn Group

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt
Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS (NGSC)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS (NGSC)

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

ISB Viet Nam Co.Ltd
ISB Viet Nam Co.Ltd

Lương: Trên 1,500 USD

Hồ Chí Minh

BSS Group
BSS Group

Lương: 650 - 1,000 USD

Hà Nội

Savills Vietnam
Savills Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ERAS GROUP
ERAS GROUP

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ERAS GROUP
ERAS GROUP

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP Xhome Việt Nam
Công ty CP Xhome Việt Nam

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương: 12 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH KAY GROUP
CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Bến Tre

CÔNG TY TNHH KAY GROUP
CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Masan Consumer
Masan Consumer

Lương: 35 Tr - 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

Un-Available LTD Co.,
Un-Available LTD Co.,

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỐI SỈ
CÔNG TY TNHH MỐI SỈ

Lương: 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 800 - 1,500 USD

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Saf Viet - JV Between French And Vietnam
Saf Viet - JV Between French And Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY TNHH GỖ HẰNG NGHĨA
CÔNG TY TNHH GỖ HẰNG NGHĨA

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY TNHH TM DV KT TOÀN ẤN
CÔNG TY TNHH TM DV KT TOÀN ẤN

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Hà Nội | Bình Dương | Hồ Chí Minh

Capichi Vietnam
Capichi Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

UNIEXPORT CO., LTD
UNIEXPORT CO., LTD

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Vintage Collection Company Limited
Vintage Collection Company Limited

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Un-Available LTD Co.,
Un-Available LTD Co.,

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Lương: 18 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTION
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTION

Lương: Trên 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Pizza Hut Viet Nam
Pizza Hut Viet Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Với Vài Thao Tác Đơn Giản
Biết cách đánh số thứ tự trong Excel sẽ làm cho việc thống kê số liệu trở nên dễ dàng hơn. Hãy tham khảo qua bài viết dưới đây để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Cách Làm Mục Lục Trong Word Chưa Bao Giờ Dễ Đến Thế
Bạn đã biết cách đơn giản hóa cách làm mục lục trong Word chưa? Nếu còn loay hoay với vấn đề này thì hãy để chúng tôi giúp bạn một tay qua bài viết dưới đây nhé.
Công Thức Và Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Hàm SUMIF Trong Excel
Hàm sumif trong excel là hàm cực kì phổ biến, bài viết bên dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết công thức và các thao tác thực hiện cụ thể để bạn có thể nắm vững hơn.
Bí Kíp Bỏ Túi Các Hàm Trong Excel Và Hướng Dẫn Chi Tiết Đơn Giản
Các hàm trong excel bổ trợ rất nhiều cho dân văn phòng đơn giản hóa các phép tính. Hãy xem qua bài viết bên dưới để được hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể.
Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Trong Word Chi Tiết Siêu Đơn Giản
Hiện nay không ít những bạn vẫn còn loay hoay với việc đánh số trang trong Word. Tham khảo hướng dẫn chi tiết qua bài viết dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều.
Hướng Dẫn Xuống Dòng Trong Excel Siêu Dễ Cho Dân Văn Phòng
Nếu vẫn còn loay hoay và đau đầu không biết cách làm sao để xuống dòng trong excel, đừng lo lắng mà hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết qua bài viết bên dưới nhé.