Lao động nữ có được làm việc trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày không? Mức tiền được trả trong thời gian này là bao nhiêu?

Lượt xem: 5,481

Tiền lương làm thêm giờ đối với trường hợp người lao động nữ đang trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày được xác định như thế nào?

Căn cứ vào tiểu 3 Mục I Kết luận 308/CV-PC năm 2022 của Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nội dung hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ đối với trường hợp người lao động nữ đang trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày như sau:

Về làm thêm đối với lao động nữ trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày (khoản 2 Điều 137 BLLĐ)

Câu hỏi:

Trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày đối với lao động nữ (1) làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con (2) khi mang thai từ dưới tháng thứ 07 hoặc từ dưới tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì lao động nữ có được làm việc không và mức tiền được trả trong thời gian này là như thế nào?

Hướng trả lời, hướng dẫn:

- Khoản 1 Điều 137 BLLĐ chỉ cấm 02 trường hợp không được sử dụng người lao động làm thêm giờ, BLLĐ không cấm làm thêm giờ trong các trường hợp nêu ở câu hỏi. Đồng thời, đây là quy định về quyền được nghỉ của người lao động. Do đó, NLĐ được phép thỏa thuận với NSDLĐ để làm việc trong thời gian được nghỉ đó.

- Về mức tiền được trả trong thời gian làm việc của 01 giờ làm việc hằng ngày được giảm bớt: Để bảo đảm việc áp dụng chính sách đối với lao động nữ được thống nhất, trường hợp này cần được thực hiện tương tự như chính sách quy định tại khoản 4 Điều 137 BLLĐ; điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được NSDLĐ đồng ý để NLĐ làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo HĐLĐ, NLĐ được trả thêm tiền lương theo công việc mà NLĐ đã làm trong thời gian được nghỉ.

Theo như nội dung kết luận trên thì việc người lao động nữ được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày là quyền lợi của người lao động.

Do đó, người lao động có thể chọn cách nghỉ 01 giờ làm việc mỗi ngày hoặc làm thêm giờ nếu như có thỏa thuận với người sử dụng lao động (trừ trường hợp người lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).

Tiền lương mà người lao động nữ được trả trong khoảng thời gian làm việc 01 giờ mà mình có thể được giảm bớt mỗi ngày sẽ được xác định theo tiền lương trong hợp đồng lao động và tiền được trả thêm theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian mình có thể nghỉ.

 

Lao động nữ có được làm việc trong thời gian được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày không? Mức tiền được trả trong thời gian này là bao nhiêu?

Trường hợp nào người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm thêm giờ?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ không được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi người lao động mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Bên cạnh đó, trường hợp người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người sử dụng lao dộng cũng sẽ không được yêu cầu làm thêm giờ, trừ khi người lao động đồng ý.

Người sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do mang thai không?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Bảo vệ thai sản

...

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, trong trường hợp bình thường thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do người lao động mang thai.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công ty TNHH iMarket Việt Nam
Công ty TNHH iMarket Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

TTGROUP
TTGROUP

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HELMSMAN
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HELMSMAN

Lương: 1,500 - 3,000 USD

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Y Tế Chấn Văn
Công ty Cổ phần Y Tế Chấn Văn

Lương: 40 Tr - 50 Tr VND

Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LUCIFER BLACK
CÔNG TY TNHH LUCIFER BLACK

Lương: 15 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Lương: 70 Tr - 200 Tr VND

Hồ Chí Minh | Long An

Công ty Cổ phần Bao Bì APC
Công ty Cổ phần Bao Bì APC

Lương: Trên 27 Tr VND

Hải Dương

Công ty Cổ phần Bao Bì APC
Công ty Cổ phần Bao Bì APC

Lương: Trên 30 Tr VND

Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LYCHEE
CÔNG TY CỔ PHẦN LYCHEE

Lương: 20 Tr - 23 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM

Lương: 18 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM

Lương: 15 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN MK
CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN MK

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115
Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH Ê SU HAI
CÔNG TY TNHH Ê SU HAI

Lương: 18 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

DHL Supply Chain (Việt Nam) Ltd
DHL Supply Chain (Việt Nam) Ltd

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương | Đồng Nai | Hồ Chí Minh

DIAG
DIAG

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

NANOCO GROUP
NANOCO GROUP

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương | Đồng Nai

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)
Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

Lương: 40 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Lương: 10 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Lương khoán là gì? Cách tính, hình thức trả lương khoán cho người lao động
Lương khoán là gì? Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành công việc đúng chất lượng được giao. Cùng CareerBuilder tìm hiểu cách tính lương khoán cho người lao động
Cách tính lương giáo viên các cấp theo quy định mới nhất hiện nay
Cách tính lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT mới nhất có phụ cấp. Cùng CareerBuilder tìm hiểu công thức tính, bảng lương mới nhất của giáo viên hiện nay
Hướng Dẫn Cách Tính BHXH 1 Lần Trên VssID Online Đơn Giản, Nhanh Chóng
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID đơn giản, dễ thực hiện. Cùng tìm hiểu app tính BHXH, cách rút, tra cứu, công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất hiện nay
Hệ số lương cơ bản là gì? Cách tính lương theo hệ số cho người lao động
Hệ số lương là gì? Cùng CareerBuilder tìm hiểu về hệ số lương cơ bản viên chức, công chức, giáo viên, đại học hiện nay và cách tính mức lương theo hệ số mới nhất năm 2023.
Tìm việc trực tuyến an toàn và cảnh giác trước các công việc đáng ngờ
Lợi dụng kẻ hở của sự tự do trên internet, nhiều kẻ lừa đảo đã mạo danh, thậm chí giả danh các công ty uy tín bằng nhiều hình thức tinh vi, hòng lừa gạt tiền bạc, lấy cắp thông tin cá nhân với các mô tả công việc hoàn hảo. Hãy cảnh giác bảo vệ bản thân trước các công việc đáng ngờ ngay nhé!
Techcombank trở lại đường đua 'Nhà tuyển dụng yêu thích 2022'
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank, được bình chọn là Nhà tuyển dụng yêu thích nhất năm 2021, đã sẵn sàng trở lại đường đua ''Nhà tuyển dụng yêu thích 2022''.