Mức bồi thường bệnh nghề nghiệp dành cho người lao động

Lượt xem: 5,090

Khi mắc phải bệnh nghề nghiệp, ngoài việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động còn được doanh nghiệp bồi thường về vật chất. Vậy mức bồi thường bệnh nghề nghiệp mà doanh nghiệp phải trả là bao nhiêu?

1. Điều kiện để được bồi thường bệnh nghề nghiệp là gì?

Theo khoản 9 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện làm việc có hại, tác động đến sức khỏe người lao động.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH, các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp sau đây sẽ được bồi thường:

- Người lao động bị bệnh nghề nghiệp khiến khả năng lao động bị suy giảm từ 5% trở lên khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác.

- Người lao động bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác.

Lưu ý: Bệnh nghề nghiệp được đề cập ở đây phải là một trong các bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp cho Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 15/2016/TT-BYT. 

2. Mức bồi thường bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH, người lao động mắc bệnh nghề nghiệp sẽ được doanh nghiệp bồi thường như sau:

- Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%: Được bồi thường ít nhất 1,5 tháng tiền lương.

- Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 11 - 80%: Được bồi thường theo công thức sau:

Tiền bồi thường = 1,5 tháng lương + (Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động - 10) x 0,4

- Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết: Được bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương.

Trong đó, tiền lương làm căn cứ bồi thường cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp được xác định là mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi bị bệnh nghề nghiệp. 

Số tiền bồi thường trả cho người lao động được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Lần bồi thường thứ nhất: Căn cứ vào tỷ lệ % suy giảm khả năng lao động trong lần khám đầu.

- Từ lần bồi thường thứ hai trở đi: Căn cứ vào tỷ lệ % suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch so với kết quả giám định ngay trước đó.

Ví dụ:

- Ông A bị bệnh nghề nghiệp, giám định sức khỏe lần thứ nhất được xác định mức suy giảm khả năng lao động là 25%. Mức bồi thường lần cho ông A lần này được tính như sau:

Mức bồi thường = 1,5 + (20 - 10) x 0,4 = 5,5 tháng lương.

- Định kỳ, ông A đi giám định sức khỏe lần thứ hai thì mức suy giảm khả năng lao động đã tăng lên thành 45%. Mức bồi thường lần thứ hai cho ông A là:

Mức bồi thường = (45 - 25) x 0,4 = 8 tháng lương.

3. Không bồi thường bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp có bị phạt?

Theo Điều 7 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH, sau khi nhận được biên bản giám định mức độ suy giảm khả năng lao động, doanh nghiệp phải ra quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong 05 ngày làm việc.

Trong 05 ngày sau khi có quyết định bồi thường, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán 01 lần cho người lao động.

Trường hợp cố tình không trả hoặc có trả nhưng trả không đầy đủ tiền bồi thường bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đủ hoặc thực hiện không đúng thời hạn việc bồi thường hoặc chế độ trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt từ 02 - 04 triệu đồng/người lao động bị xâm phạm quyền lợi nhưng cũng chỉ tối đa là 75 triệu đồng.

Trong khi đó người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi từ 04 - 08 triệu đồng/người lao động bị xâm phạm quyền lợi nhưng cũng chỉ phạt tối đa 150 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022).

  Luật Việt Nam

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công Ty TNHH Sunjin Vina
Công Ty TNHH Sunjin Vina

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương: 1,000 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công ty TNHH Kiến Vương
Công ty TNHH Kiến Vương

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: 32 Tr - 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Hà Nội | Hải Phòng | Bắc Ninh

Công Ty CP Đầu Tư IMG
Công Ty CP Đầu Tư IMG

Lương: 18 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bibabo
Công Ty TNHH Bibabo

Lương: 12 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: 42 Tr - 60 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Yes4All

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KOHNAN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KOHNAN VIỆT NAM

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BOUSTEAD & KTG
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BOUSTEAD & KTG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

SABECO - Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation
SABECO - Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PCM
CÔNG TY CỔ PHẦN PCM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP Glexhomes
Công ty CP Glexhomes

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hải Phòng

Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Diag
Diag

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Durkee Hi-Tech Material (Wuhan) Group Co.,Ltd
Durkee Hi-Tech Material (Wuhan) Group Co.,Ltd

Lương: 40 Tr - 53 Tr VND

Hồ Chí Minh

TAKI GROUP
TAKI GROUP

Lương: 10 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương: 3,000 - 5,000 USD

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương: 800 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh | Bình Định

Vinhomes
Vinhomes

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH EISAI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH EISAI VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder's client
CareerBuilder's client

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Lương khoán là gì? Cách tính, hình thức trả lương khoán cho người lao động
Lương khoán là gì? Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành công việc đúng chất lượng được giao. Cùng CareerBuilder tìm hiểu cách tính lương khoán cho người lao động
Cách tính lương giáo viên các cấp theo quy định mới nhất hiện nay
Cách tính lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT mới nhất có phụ cấp. Cùng CareerBuilder tìm hiểu công thức tính, bảng lương mới nhất của giáo viên hiện nay
Hướng Dẫn Cách Tính BHXH 1 Lần Trên VssID Online Đơn Giản, Nhanh Chóng
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID đơn giản, dễ thực hiện. Cùng tìm hiểu app tính BHXH, cách rút, tra cứu, công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất hiện nay
Hệ số lương cơ bản là gì? Cách tính lương theo hệ số cho người lao động
Hệ số lương là gì? Cùng CareerBuilder tìm hiểu về hệ số lương cơ bản viên chức, công chức, giáo viên, đại học hiện nay và cách tính mức lương theo hệ số mới nhất năm 2023.
Tìm việc trực tuyến an toàn và cảnh giác trước các công việc đáng ngờ
Lợi dụng kẻ hở của sự tự do trên internet, nhiều kẻ lừa đảo đã mạo danh, thậm chí giả danh các công ty uy tín bằng nhiều hình thức tinh vi, hòng lừa gạt tiền bạc, lấy cắp thông tin cá nhân với các mô tả công việc hoàn hảo. Hãy cảnh giác bảo vệ bản thân trước các công việc đáng ngờ ngay nhé!
Techcombank trở lại đường đua 'Nhà tuyển dụng yêu thích 2022'
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank, được bình chọn là Nhà tuyển dụng yêu thích nhất năm 2021, đã sẵn sàng trở lại đường đua ''Nhà tuyển dụng yêu thích 2022''.