Net Income là gì? Ý nghĩa và cách tính net income đơn giản nhất

Lượt xem: 21,163

Net Income là chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Bởi vì Net Income vừa là công cụ đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, vừa là công cụ tính toán thu nhập của mỗi cá nhân. Vậy cụ thể, Net Income là gì? Hãy cùng CareerBuilder tìm hiểu cách tính và các yếu tố ảnh hưởng đến Net Income nhé!

 

Tìm hiểu Net income là gì?

Tìm hiểu Net income là gì? (Nguồn: Internet)

Net Income trong báo cáo tài chính là gì?

Câu hỏi được đặt ra: Net Income là gì mà lại quan trọng đến thế? Net Income, hay còn được gọi thu nhập ròng, chính là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí khác của doanh nghiệp, công ty. Thu nhập ròng này sẽ được thể hiện trong báo cáo thu nhập nhưng tại dòng cuối cùng. Ngoài ra, thu nhập ròng cũng được gọi là Bottom Line, có ý chỉ là dòng mấu chốt.

Net Income là thu nhập ròng chính là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí khác của doanh nghiệp

Net Income là thu nhập ròng chính là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí khác của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Xem thêm:

Kế toán tổng hợp là làm gì? Những kỹ năng quan trọng cần có

Kế toán doanh thu là gì? Những kỹ năng cần có để thành công

Một vài thuật ngữ kế toán, tài chính khác

Net profit là gì?

Net profit (còn gọi là lợi nhuận ròng hay lãi ròng) là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong kỳ. Lợi nhuận ròng được tính bằng lợi nhuận gộp trừ đi tất cả chi phí và trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Net revenue là gì?

Net revenue (Doanh thu thuần) là thuật ngữ dùng để chỉ doanh thu thực nhận của doanh nghiệp. Cụ thể, net revenue là doanh thu bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm giá bán hàng, các loại thuế xuất khẩu, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu hàng bán bị trả lại. Chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, tính lợi nhuận trước và sau thuế để xác định lỗ/lãi.

Net earnings là gì?

Net earnings (Doanh lợi thuần) là thuật ngữ chỉ đến những gì còn lại với số thặng dư và cổ tức sau khi đã trừ đi tất cả các loại chi phí và lãi từ tổng doanh thu của tài khoản vốn góp. Net earnings thường được phân ra thành lợi nhuận trước thuế và sau thuế.

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của Earnings Before Interest and Taxes, lợi nhuận trước thuế và lãi vay. EBIT là thuật ngữ chỉ đến lợi nhuận trước khi trừ đi thuế và lãi vay. Vì thế, hệ số này đã loại bỏ sự khác biệt giữa cấu trúc vốn với tỷ suất thuế của các doanh nghiệp, giúp làm rõ khả năng tạo ra lợi nhuận cũng như dễ dàng so sánh với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Operating Income là gì?

Operating Income (Thu nhập hoạt động) là thuật ngữ chỉ doanh thu còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí hoạt động. Chỉ số này thể hiện lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp (không bao gồm các khoản thu nhập khác không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp). Chỉ số này được xem là tiêu chuẩn xác định năng lực quản lý và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Một vài thuật ngữ kế toán, tài chính khác là Net profit, Net revenue, Net earnings, EBIT, Operating Income

Một vài thuật ngữ kế toán, tài chính khác là Net profit, Net revenue, Net earnings, EBIT, Operating Income (Nguồn: Internet)

Xem thêm:

Giám sát kinh doanh và vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Nhân viên kinh doanh là ai? Mô tả công việc chi tiết

Cách tính Net Income? Ví dụ?

Cách tính:

Net Income = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng doanh thu là tổng của doanh thu thuần, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thu nhập bất thường của doanh nghiệp.
 • Tổng chi phí là tổng giá vốn hàng hóa, chi phí hoạt động, chi phí quảng cáo marketing, chi phí khấu hao, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại chi phí khác.

Ví dụ:

Giả định báo cáo tài chính của một công ty may mặc trong quý 3/2022 là:

 • Doanh thu: 9 tỷ đồng.
 • Vốn chủ sở hữu và thu nhập khác: 500 triệu đồng.
 • Giá vốn hàng bán (gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp): 4 tỷ đồng.
 • Chi phí hoạt động: 2 tỷ đồng.
 • Lãi vay: 500 triệu đồng.
 • Thuế thu nhập: 950 triệu đồng.
 • Chi phí khác: 400 triệu đồng.

Vậy thu nhập ròng của doanh nghiệp này là:

Net income = (9.000.000.000 + 500.000.000) - (4.000.000.000 + 2.000.000.000 + 500.000.000 + 950.000.000 + 400.000.000) = 1.650.000.000 đồng.

Xem thêm:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến Net Income

Các đặc điểm Net Income

 • Chỉ số này là kết quả của doanh thu trừ đi toàn bộ chi phí và các tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Net Income âm nghĩa là doanh nghiệp đang bị lỗ ròng. Nếu Net Income dương thì hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả.
 • Thu nhập ròng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gia tăng lợi nhuận, dẫn đến vốn của cổ đông cũng sẽ tăng theo. Vì thế, khi doanh nghiệp bị lỗ ròng, vốn của các cổ đông cũng sẽ giảm.

Lưu ý: Việc tính toán Net Income có thể không bao gồm lợi ích và thiệt hại của doanh nghiệp.

Các đặc điểm Net Income

Các đặc điểm Net Income (Nguồn: Internet)

Xem thêm:

Tổng hợp việc làm tài chính đầu tư tại Hà Nội lương cao, mới nhất

Lương Net là gì? Phân biệt lương Net và lương Gross chuẩn nhất 2022

Yếu tố ảnh hưởng đến Net Income là gì?

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Chi phí hoạt động bao gồm tất cả các khoản chi phí của doanh nghiệp như chi phí marketing, chi phí quản lý, chi phí khấu hao,.... Chi phí càng cao thì Net Income càng thấp. Vì thế, doanh nghiệp cần tìm và thiết lập các giải pháp marketing, giải pháp quản lý hướng đến mục tiêu giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

Giá vốn hàng hóa

Nếu giá vốn hàng bán càng thấp thì Net Income càng cao. Vì thế, doanh nghiệp nên tìm cách đa dạng hóa nguồn hàng để có giá vốn thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Yếu tố này được luật pháp quy định nên doanh nghiệp không thể thay đổi yếu tố này.

So sánh điểm khác nhau của thu nhập ròng và thu nhập thuần

 

Thu nhập ròng

Thu nhập thuần

Định nghĩa

Là khoản lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí, thuế và lãi vay.

Là doanh thu sau khi trừ đi các khoản khấu hao như giảm giá bán hàng, thuế xuất nhập khẩu, đơn hàng bị trả lại.

Bản chất

Là lợi nhuận sau thuế.

Là lợi nhuận trước thuế.

Công thức

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng các chi phí.

Thu nhập thuần = Tổng doanh thu - hoa hồng bán hàng - tổng hàng bán bị trả - giảm giá hàng bán - thuế gián thu.

 

Net Income có tác động như thế nào đối với cá nhân và doanh nghiệp

Đối với cá nhân

Net Income dưới góc độ cá nhân chính là chỉ số đánh giá mức độ tiêu xài của một người và sự dư giả tài chính của người đó. Nếu bạn đang sử dụng tiền nhiều hơn số tiền bạn kiếm được thì Net Income của bạn là một số âm và ngược lại, thu nhập ròng sẽ dương khi bạn chi tiêu ít hơn và có tiền dư để dành. Bạn có thể sử dụng số tiền dư này để tạo sổ tiết kiệm hoặc đầu tư thứ khác.

Đối với doanh nghiệp

Net Income được nhìn dưới góc độ của một doanh nghiệp sẽ cho thấy tình trạng hoạt động hiện tại của họ. Tín hiệu tốt sẽ đến nếu doanh nghiệp kiếm được tiền nhiều hơn mức chi ra và có lãi thì thu nhập ròng sẽ là số dương. Và ngược lại, nếu doanh nghiệp phải chi nhiều tiền cho hoạt động kinh doanh hơn doanh thu kiếm được thì Net Income sẽ là số âm.

Xem thêm:

Lương Gross và Net và câu chuyện về quyền lợi

Lương Gross là gì? Cách tính chuẩn và phân biệt lương Gross và Net

Net Income có vai trò rất quan trọng đối với cá nhân và doanh nghiệp

Net Income có vai trò rất quan trọng đối với cá nhân và doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Ý nghĩa Net Income đối với doanh nghiệp và cá nhân

Đối với cá nhân

Xét về góc độ cá nhân, Net Income giúp bạn kiểm tra và điều chỉnh lại cách chi tiêu hàng ngày. Bạn cần loại bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết và tìm cách tăng thu nhập khi thu nhập ròng của bạn đang là số âm. Trong khi đó, nếu Net Income của bạn là số dương thì bạn chắc hẳn là một người chi tiêu hợp lý. Bạn nên tiếp tục duy trì chi tiêu như vậy và gia tăng thêm thu nhập để đạt được lối sống tốt nhất.

Đối với doanh nghiệp

Không chỉ doanh nghiệp mà ngay cả nhà đầu tư cũng quan tâm đến chỉ số Net Income. Nếu như thu nhập ròng của một doanh nghiệp là số dương thì nhà đầu tư sẽ đánh giá cao và có khả năng đầu tư ngay vì nhận thấy được tiềm năng. Tuy nhiên, nếu thu nhập ròng của doanh nghiệp là số âm thì nhà đầu tư sẽ rất ngại đổ tiền vào đó. Bởi những doanh nghiệp đó có thể thường xuyên báo cáo thua lỗ, dễ gặp tình trạng khủng hoảng tài chính nên việc đầu tư là không an toàn.

Ý nghĩa Net Income với các nhà đầu tư kinh doanh.

Thu nhập ròng luôn là một chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm bởi vì những con số này sẽ thể hiện rõ ràng lợi nhuận doanh nghiệp thu được là bao nhiêu khi trừ hết các khoản chi phí khác. Nhà đầu tư không quan tâm quá nhiều về quá trình hoạt động của một doanh nghiệp nhưng họ luôn quan tâm đến khoản lợi nhuận ròng thu về của doanh nghiệp đó. Vì vậy, bạn muốn tìm nhà đầu tư cho doanh nghiệp thì Net Income là một chỉ số bạn cần phải giữ ổn định.

Nhà đầu tư luôn quan tâm đến khoản lợi nhuận ròng của doanh nghiệp để lên chiến lược đầu tư phù hợp

Nhà đầu tư luôn quan tâm đến khoản lợi nhuận ròng của doanh nghiệp để lên chiến lược đầu tư phù hợp (Nguồn: Internet)

Một vài lưu ý về Net Income trong kinh doanh

Nếu bạn là một nhà đầu tư thông minh thì bạn cần xem xét một vài yếu tố dưới đây trước khi quyết định đầu tư trong kinh doanh:

 • Xem xét tính chính xác và chất lượng của chỉ số thu nhập ròng của doanh nghiệp.
 • Xem xét chỉ số ROA (là tỷ số lợi nhuận thu được trên tài sản vốn có của doanh nghiệp nhằm đánh giá khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản của họ).
 • Xem xét chỉ số ROI (là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư của doanh nghiệp).

Bài viết trên đã giúp bạn biết được Net Income là gì, cách tính và ý nghĩa của Net Income đối với cá nhân và doanh nghiệp. Net Income có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và cá nhân. Vì thế, bạn cần biết cách tính Net Income cũng như tìm hiểu các chỉ số khác trong tài chính, kế toán để đưa ra các kế hoạch đầu tư hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp.

Top những từ khóa tìm kiếm nhiều nhất:

tìm việc làm | Tuyển dụng tài xế B2 TPHCM | Tuyển tài xế TPHCM gấp | Tìm việc làm ở Quận Tân Phú

  CareerBuilder

Việc Làm VIP ( $1000+)

DANCO
DANCO

Lương: 15 Tr - 23 Tr VND

Hà Nội

DANCO
DANCO

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM

Lương: 24 Tr - 48 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kindy City
Công Ty TNHH Kindy City

Lương: 1,500 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies Co, Ltd.
Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies Co, Ltd.

Lương: Cạnh Tranh

Cần Thơ | Hồ Chí Minh

Công ty TNHH 3W Logistics
Công ty TNHH 3W Logistics

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY
Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hải Dương | Hà Nội

TẬP ĐOÀN NAMGROUP
TẬP ĐOÀN NAMGROUP

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương: 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương: 40 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phương Tiện Điện Thông Minh Selex
Công Ty Cổ Phần Phương Tiện Điện Thông Minh Selex

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phương Tiện Điện Thông Minh Selex
Công Ty Cổ Phần Phương Tiện Điện Thông Minh Selex

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE - GENE SOLUTIONS
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE - GENE SOLUTIONS

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội | Hải Dương | Nghệ An

True Money Vietnam
True Money Vietnam

Lương: 1,500 - 2,500 USD

Hà Nội

Công ty TNHH Tiến Lợi
Công ty TNHH Tiến Lợi

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công Ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ
Công Ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH AN
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH AN

Lương: Trên 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Đồng Nai

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)
Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

Lương: 35 Tr - 45 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Milensea Retail
Công ty TNHH Milensea Retail

Lương: 7 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Alphanam Group
Alphanam Group

Lương: 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm
Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

RHENUS LOGISTICS LTD,.
RHENUS LOGISTICS LTD,.

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Training là gì? Các hình thức training nhân viên phổ biến nhất hiện nay
Training là gì? Vì sao training nhân viên là việc làm không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Cùng CareerBuilder tìm hiểu về các hình thức training phổ biến nhất hiện nay
Hướng nội là gì? Ảnh hưởng của tính cách hướng nội đối với sự nghiệp
Hướng nội là gì? Là chỉ người thích môi trường thoải mái, dễ chịu, ít áp lực. Cùng tìm hiểu đặc điểm, tính cách, ảnh hưởng của hướng nội đến phát triển sự nghiệp
Các Bài Trắc Nghiệm Tính Cách Được Sử Dụng Phổ Biến Trong Tuyển Dụng
Trắc nghiệm tính cách và vai trò trong tuyển dụng? Cùng CareerBuilder tìm hiểu về các loại bài trắc nghiệm tính cách phổ biến như MBTI, DISC, 16 personalities test,...
Ikigai là gì? Triết lý giúp bạn có được hạnh phúc & nghề nghiệp mơ ước
Ikigai là gì? Là thuật ngữ mang ý nghĩa “lý do để sống” bắt nguồn từ văn hóa của người Nhật giúp bạn xác định mục đích sống. Tìm hiểu ngay cách xác định ikigai của bạn