Nhiều tiêu chí mới điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2021

Lượt xem: 5,185

Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó có nhiều quy định mới về lương, thưởng của người lao động, đáng chú ý là quy định về lương tối thiểu.

Nhiều tiêu chí mới điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2021 - Ảnh 1.

Từ năm 2021, sẽ có thêm nhiều tiêu chí điều chỉnh mức lương tối thiểu

Cụ thể, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Theo khoản 3, Điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên một số tiêu chí như sau: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; Quan hệ cung, cầu lao động; Việc làm và thất nghiệp; Năng suất lao động; Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trong khi hiện nay, tại khoản 2, Điều 91 Bộ Luật Lao động 2012 là nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Không chỉ vậy, tại Bộ Luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ trong khi hiện nay, mức lương này được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành (năm 2021 sẽ bỏ mức lương tối thiểu theo ngành).

Đặc biệt, Chính phủ sẽ là cơ quan quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia (hiện nay chỉ quy định Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng).

  Theo Báo Người Lao Động

Bài viết cùng chuyên mục

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần, trong đó có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần đợi sau 1 năm dừng đóng BHXH.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29-6-2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đối với trường hợp tăng mới mà thiếu thông tin, không cấp được thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ liên hệ qua điện thoại người tham gia để bổ sung thông tin và cấp thẻ bảo hiểm y tế trước khi thẻ có giá trị sử dụng.
Bảo hiểm xã hội vừa có Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback