"Thằng" Cơ Hội là ai?

Lượt xem: 13,886

Cơ hội từ đâu đến? Làm sao để gặp cơ hội của chính mình?

Tại sao cơ hội chỉ đến với người khác mà không phải là bạn? Cơ hội là hên xui may rủi? 

Đọc câu chuyện sau đây cùng tôi để biết "thằng" Cơ hội này là ai nhé!

#Quotetoday: "You create your own opportunities" 

Binh Captain

  CareerBuilder Vietnam
 Bình luận

 Phát triển bản thân

 Thăng tiến sự nghiệp