Kết quả tìm kiếm : General accountant là gì

Accountant là gì? Accountant là kế toán viên hay nhân viên kế toán của một công ty, doanh nghiệp hay tổ chức chịu trách nhiệm lập và kiểm tra hồ sơ tài chính.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback