Kết quả tìm kiếm : khả năng lao động

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035.
Người lao động bị bệnh nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí chữa bệnh tính theo biểu giá tại thời điểm chữa bệnh sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.
Bạn vừa tìm thấy một công việc bản thân thực sự yêu thích và nhận được lời mời dự phỏng vấn với nhà tuyển dụng.
Một báo cáo mới công bố cho thấy San Francisco của Mỹ đã vượt qua Zurich của Thụy Sỹ để trở thành thành phố có mức lương và thu nhập khả dụng cao nhất thế giới.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback