Từ 2021: Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?

Lượt xem: 5,155

- Trường hợp 1: Đủ tuổi theo Bảng 1 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Từ 2021: Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? - Ảnh 1.

 

Danh mục công nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lao động nam

    Lao động nữ

Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Năm sinh

2021

55 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1966 đến tháng 9-1966

2021

50 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1971 đến tháng 8-1971

2022

55 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1966 đến tháng 6-1967

2022

50 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1971 đến tháng 4-1972

2023

55 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1967 đến tháng 3-1968

2023

51 tuổi

Từ tháng 5-1972 đến tháng 12-1972

2024

56 tuổi

Từ tháng 4-1968 đến tháng 12-1968

2024

51 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1973 đến tháng 8-1973

2025

56 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1969 đến tháng 9-1969

2025

51 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1973 đến tháng 5-1974

2026

56 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1969 đến tháng 6-1970

2026

52 tuổi

Từ tháng 6-1974 đến tháng 12-1974

2027

56 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1970 đến tháng 3-1971

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1975 đến tháng 8-1975

2028

57 tuổi

Từ tháng 4-1971 trở đi

2028

52 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1975 đến tháng 4-1976

     

2029

53 tuổi

Từ tháng 5-1976 đến tháng 12-1976

     

2030

53 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1977 đến tháng 8-1977

     

2031

53 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978

     

2032

54 tuổi

Từ tháng 5/1978 đến tháng12/1978

     

2033

54 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1/1979 đến tháng 8/1979

     

2034

54 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980

     

2035

55 tuổi

Từ tháng 5/1980 trở đi

Bảng 1

- Trường hợp 2: 

Đủ tuổi theo Bảng 1 và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

- Trường hợp 3: Người lao động (NLĐ) có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Từ 2021: Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? - Ảnh 2.

- Trường hợp 4: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trường hợp 5: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

- Trường hợp 6: NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng thì không bị giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Lưu ý:

Đối với trường hợp 1&2 thì 2 nhóm đối tượng sau đây, tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại Bảng 1:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

 

  Theo Báo Người Lao Động

Bài viết cùng chuyên mục

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là công việc thường kỳ, thường niên của mọi cơ quan Nhà nước. Từ năm 2020, việc đánh giá này sẽ được áp dụng theo quy định mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động. Trong đó, có 4 trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm.
Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, từ 1-1-2021, hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ.
Từ ngày 12-12-2020 sẽ có 3 Thông tư về chính sách tiền lương có hiệu lực liên quan đến lợi ích của cán bộ, viên chức.
Ông Nguyễn Văn Tùng ở huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước hỏi: Theo quy định hiện nay thì những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nào người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian chưa nhận trợ cấp thất nghiệp?
Chế độ hưu trí là vấn đề được nhiều người lao động tham gia BHXH quan tâm, trong đó có vấn đề về điều kiện nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi.

Quan tâm

Thông báo việc làm - Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng

TẠO NGAY
Feedback