language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

  • Thị trường & Xu hướng

Xác định quỹ tiền lương nộp 2% kinh phí Công đoàn

Lượt xem 5,077

Theo đó, nguyên tắc chung để xây dựng và giao dự toán tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ 2% được tính dựa trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; đoàn phí CĐ được tính trên số đoàn viên nhân với tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19-12-2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý LĐLĐ tỉnh, TP dự báo biến động số lao động, đoàn viên trong năm 2020 và phối hợp với cơ quan BHXH địa phương để tính tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm 2019, từ đó xác định số thu kinh phí CĐ 2% bảo đảm sát thực tế, khả quan thực hiện.

Cơ sở xác định quỹ tiền lương nộp kinh phí CĐ 2% năm 2020 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

H.Lê

  nld.com.vn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.