Hồ sơ này sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm hồ sơ của bạn.

Chúng tôi đã tìm thấy 43,708 hồ sơ phù hợp theo như tiêu chí tìm kiếm của quý khách

Hiển thị 1 - 20 trong 43,708 hồ sơ
Xem: Chi tiết|Tóm tắt
  Ứng Viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập  
Hồ sơ Theo mẫu Sales Admin/ Business Support

Bảo mật

3 năm 13 Tr - 14 Tr VND Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Short-term: learn, contribute to the development of the company and look forward to long-term cooperation with your company. Long-time: Become an expert or leader in anything i take on. Short-term: l Học vấn: Cao đẳng| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm IT Executive/Customer Service/Operation Support

Vũ Phương Huy

9 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh Ngày hôm nay VITAE Personal Information: Full Name: VŨ PHƯƠNG HUY Gender: Male Birthaday: 13/05/[...] Place of Birth: Hồ Chí Minh city Marital Status: Single Address: Hồng Bàng street, Ward 14, Học vấn: Cao đẳng| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Core Banking, T24, Phân tích giải pháp nghiệp vụ CNTT, Quản lý dữ liệu MIS, Test data, test code function...

Nguyen Quang Vinh

8 năm Thỏa thuận Hà Nội Ngày hôm nay Với kiếm thức được đào tạo tại ngành Tài Chính Ngân Hàng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, và tư duy toán, logic tốt, tôi mong muốn làm việc tại các lĩ Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Team leader

Bảo mật

7 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay - Mong muốn trở thành một CIO. - Trong vòng 5 năm, có thể điều hành công ty chuyên về giải pháp Marketing Online và ứng dụng di động trên Internet - Mong muốn trở Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Nhân viên IT

Phạm Cao Mẫn

Chưa có kinh nghiệm 400 - 550 USD Hồ Chí Minh Ngày hôm nay PHAM Phan Huy Ich, Ward 15, Tan Binh Dist, HCMC · [...] [...] · https://www.linkedin.com/in/man-pham · https://github.com/mancoi A new graduate student at HCMC Open University. Can work full-ti Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Mới tốt nghiệp Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu CIO

Nguyễn Phước Bảo Sơn

Trên 10 năm 2,500 - 3,500 USD Hồ Chí Minh Ngày hôm nay - Management, planning IT strategy. - Monitor and decide technology projects. - Using IT to optimize business operations. - Plan and build mobile apps, websites, desktop apps to ơptimize bussiness o Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Accountant

Quách Phạm Mai Anh

6 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Next 2 years: Complete the ACCA diploma Work in a dynamic, active environment Have chance to promote Attractive salary and benefit for employee Next 2 years: Complete the ACCA diploma Work in a dynam Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu IT System, IT Manager, Trưởng/Phó Phòng IT, Chuyên Viên Hệ Thống

Trần Thế Hiệp

Trên 10 năm 20 Tr - 30 Tr VND Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Mong muốn đem kiến thức công nghệ ứng dụng vào quản lý & phát triển công ty, đem lại hiệu quả cao nhất. Mong muốn đem kiến thức công nghệ ứng dụng vào qu Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm CV_Vuong_Tri_Thuc_Eng

Vuong Thuc

10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay TRI THUC CONTACT INFORMATION: EDUCATION: Date of birth: July [...] • [...]: Software Development Specialist - Kien Giang Community College - NIIT Institute • English skills: Speaking, Readin Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Ecommerce Director

Le Song Tuong Nhu

Trên 10 năm 3,000 - 5,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Ngày hôm nay Looking for opportunities to do the meaningful projects, large e-commerce projects and work in high technology, pressure and challenging environment. Comprehensive E-commerce consultancy for large an Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Xamarin Developer

Võ Đức Phước

1 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Vo Duc SUMMARY • • • • • • Has 2+ years of experience in Xamarin .Forms development. Has 1+ years of experience in .Net development. Has 6 months of experience in Android developmen Học vấn: Khác| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Trưởng Phòng IT

Nguyễn Vũ Huấn

Chưa có kinh nghiệm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay VITAE_ Mr.NGUYEN VU HUAN Apply to: ITM – IT MANAGER PERSONAL INFORMATION Name Nguyễn Vũ Huấn Sex Male Date of birth 29/10/[...] Nationality Vietnamese Marital status Married Health G Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Project manager

Hoàng Đình Trung

Trên 10 năm 2,500 - 5,000 USD Hồ Chí Minh Ngày hôm nay High income, build up values for yourself, contribute to social construction High income, build up values for yourself, contribute to social construction ;;LMS CO., LTD;FPT Telecom;IBID;FPT Telecom;U Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Chuyên viên CNTT phần mềm

Phạm Văn Việt Hải

2 năm Thỏa thuận Hà Nội Ngày hôm nay YẾU LÝ LỊCH Thông tin cá nhân Họ và tên: Phạm Văn Việt Hải Giới tính: Nam Ngày sinh: 9/9/[...] Tình trạng hôn nhân: Độc thân Quốc tịch: Việt Nam Nguyên quán Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Project Manager / Product owner

Tran Ha

Chưa có kinh nghiệm Thỏa thuận Hồ Chí Minh Ngày hôm nay TRAN ([...] || [...] || Tan Phu District, Ho Chi Minh City Professional with 10+ years’ experience leading cross-functional initiatives within insurance and education sector. Able to collaborate Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Giám đốc CNTT

Bảo mật

Trên 10 năm 70 Tr - 80 Tr VND Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Xây dựng và hoạch định chiến lược CNTT, triển khai các giải pháp phần mềm nói chung và giải pháp SAP ERP nhằm ứng dụng một cách hiệu quả CNTT vào quản tr Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Web Master

Võ Khắc Điền

6 năm 15 Tr - 17 Tr VND Hồ Chí Minh Ngày hôm nay Với mong muốn cập nhật kiến thức và cải thiện kỹ năng về lĩnh vực website và các lĩnh vực liên quan đến website thương mại điện tử, tôi muốn thử thách Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Nhân viên Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu IT Manager

Nguyen Ngoc Toan

Trên 10 năm 30 Tr - 40 Tr VND Hồ Chí Minh Ngày hôm nay SUMMARY : As IT Professional, with 15 years experience in IT field, and 5 years at Manager Position, I have supported lots of global company, such as Petronas (Malaysia), HL-HVJOC ,LSJOC (VN-Petronas Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Project Manager

Tào Hồ Phi Anh Mikey

7 năm 2,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh Ngày hôm nay I K E Y P H I A N H TAO 7 ye a r s o f p ro j e c t m a n a g e m e n t e x p e r i e n c e i n s o f t w a re s , c re a t i ve p ro d u c t i o n , a n d m a r ke t i n g  USA: ([...] | VIETNAM Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu CFO

Bui Quang Phu

Trên 10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Ngày hôm nay To provide the high-quality financial solutions with the intimate knowledge and strong experience of accounting, tax, audit and financial processes, to improve the efficiency of business activities a Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hiển thị 1 - 20 trong 43,708 hồ sơ
lưu tiêu chí thông báo ứng viên

  • Tối đa 200 kí tự

- Tiêu chí thiết lập này sẽ được lưu tại Tìm kiếm đã lưu Tìm kiếm đã lưu