Hồ sơ này sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm hồ sơ của bạn.

Chúng tôi đã tìm thấy 11 hồ sơ phù hợp theo như tiêu chí tìm kiếm của quý khách

Hiển thị 1 - 11 trong 11 hồ sơ
Xem: Chi tiết|Tóm tắt
  Ứng Viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập  
Hồ sơ Đính kèm Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Finance Controller/ Finance Director

TRAC VAN LONG

Trên 10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 3 ngày ... TRAC VAN LONG Chief Financial Officer (CFO) PERSONAL PROFILE Gender : Male Birthday : 11/06/[...] Nationality : Vietnamese EXPERIENCE Year(s) of Experience: 11 Current Level: Director 8/[...] – Now... Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu CFO - Finance Manager

Bảo mật

Trên 10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tuần ... CFO;Finance Manager;;Responsible for the Finance and Accounting system of group companies. Manage directly: * Accounting Dept.: Reporting system, Tax Management, Cash management *... Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Finance Supervisor

Nguyễn Huy Phước

5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 2 tháng ...upon request by CFO, Finance manager, Production Manager. - Achievement: • Reducing approximately 20% of time to reduce the report in 06 months. • Effective-self management figures and... Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm CFO/ Finance Manager/ Finance Controller/ Finance Director/ Chief Accountant/ Accounting Manager

Nguyễn Ngọc Anh

Trên 10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 4 tháng ... NGUYEN NGOC ANH (Mr.) Address: B[...] Apartment, Ward 12, Binh Thanh Dist., HCMC Phone: [...] Email [...] Nationality: Vietnamese Date of birth: 27 Feb [...] Professional Summary Experience  22... Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm Finance Director/ Finance Manager/ Chief Accountant/ Giám đốc/ General Manager

TranNguyen NgocTrang

Trên 10 năm 3,000 - 10,000 USD Hồ Chí Minh 6 tháng ...TRAN NGUYEN NGOC CFO/ Finance Manager/ Chief Accountant PROFILE Skills & Abilities DETAIL-ORIENTED WITH 11 YEARS OF EXPERIENCE IN ACCOUNTING, PREPARATION, AND FINANCIAL ADMINISTRATION OF... Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Supply Chain Finance Manager/ Legal - Administrative Manager/ Management Accounting Manager

Sử Ái Nghi

Trên 10 năm 2,200 - 2,500 USD Hồ Chí Minh 6 tháng ...Assistant CFO/Finance Manager;Chuyên viên Kế Toán Quản Trị (Management Accounting Senior Executive);Integrated Statistics Executive; Assistant to Manufactory Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant

DUC PHAM

Trên 10 năm 2,200 - 2,400 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
6 tháng - I am attempting and studying to become a Professional Leader. - Take part in general success of company. Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu Chief Accountant, CFO, Finance Manager

LE LONG

Trên 10 năm 1,500 - 2,500 USD Hồ Chí Minh 6 tháng To find a good job and working long-term contract in a professional company. Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Đính kèm CFO/Finance Manager

HoangThiHong Hanh

6 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 6 tháng ... Hoang Thi Hong Hanh Personal information Date of birth: 17 January [...] Contact details Cell phone: [...] Address: 994A/75 Huynh Tan Phat, District 7, Ho Chi Minh, Vietnam Email: [...] Work... Học vấn: Chưa tốt nghiệp| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu CEO/CFO/Finance Manager/Controller

Phan Dũng

Trên 10 năm 5,000 - 6,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
6 tháng By next 3 year will be a CEO of a multinational corp or a leading Vietnamese Company. Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hồ sơ Theo mẫu CFO/Finance Manager/Investment officer

Bảo mật

10 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 6 tháng ... - Secure a position that will lead to a lasting working relationship in the field of accounting and finance. - Obtain a position that will enable me to use my strong organizational skills,... Học vấn: Sau đại học| Cấp bậc: Giám đốc Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hiển thị 1 - 11 trong 11 hồ sơ
    lưu tiêu chí thông báo ứng viên

    • Tối đa 200 kí tự

    - Tiêu chí thiết lập này sẽ được lưu tại Tìm kiếm đã lưu Tìm kiếm đã lưu