Hồ sơ này sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm hồ sơ của bạn.

Chúng tôi đã tìm thấy 1 hồ sơ phù hợp theo như tiêu chí tìm kiếm của quý khách

Hiển thị 1 - 1 trong 1 hồ sơ
Xem: Chi tiết|Tóm tắt
  Ứng Viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập  
Hồ sơ Đính kèm R&D, QA manager

Nguyễn Trung Phong

Trên 10 năm 2,000 - 2,500 USD Hải Phòng
Hải Dương
Hưng Yên
6 tháng ... APPLICANT'S RESUME (LÝ LỊCH ỨNG VIÊN) PERSONAL DETAILS (CHI TIẾT CÁ NHÂN) Name (Họ tên): Nguyễn Trung DOB (Ngày sinh): 19-Nov-[...] Phong ID Number: [...] issued on 31-Aug-[...] in... Học vấn: Đại học| Cấp bậc: Quản lý Flip View Lưu vào thư mục Xem hồ sơ tương tự Ẩn hồ sơ
Hiển thị 1 - 1 trong 1 hồ sơ
    lưu tiêu chí thông báo ứng viên

    • Tối đa 200 kí tự

    - Tiêu chí thiết lập này sẽ được lưu tại Tìm kiếm đã lưu Tìm kiếm đã lưu