Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

20679 - Senior Career Advisor - Japanese Speaking Job

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 400 - 650 USD
Hết hạn nộp 21/01/2021
Ngành nghề Tư vấn , Dịch vụ khách hàng , Nhân sự
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 14,3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 44 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VNG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Innovature Consulting

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh