Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

38165 - Recruiting Advisor in HCMC (Recruitment Consultancy)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 400 - 600 USD
Hết hạn nộp 20/12/2020
Ngành nghề Tư vấn , Dịch vụ khách hàng , Nhân sự
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 18 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 15 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh