Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

54538 - Sales Staff - Trading (Fiber)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 1.200 USD
Hết hạn nộp 29/08/2020
Ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ , Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOVIS VIỆT NAM

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,0 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

Iconic Co.,Ltd

$ Dưới 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội