Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

54545 - Japanese Speaking - Quality Contro

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 800 USD
Hết hạn nộp 29/08/2020
Ngành nghề Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,2 Tr - 14,1 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 55 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội