Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

54552 - Sales Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 28/08/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hải Phòng

First Alliances

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hải Phòng | Hải Dương

First Alliances

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Hải Phòng

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội | Hải Phòng

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng | Hải Dương

MegaCEO

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Hải Phòng

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Hà Nội | Hải Dương | Hải Phòng

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Phòng

MegaCEO

$ 33 Tr - 61,6 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hải Phòng

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hải Phòng