Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

54570 - Japanese Interpreter - Admin staff cum

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 300 - 800 USD
Hết hạn nộp 29/08/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 5,9 Tr - 5,9 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Hưng Yên

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,5 Tr - 12,1 Tr VND

 • Hưng Yên

NIROTECH LIMITED

$ Cạnh tranh

 • Hưng Yên | Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,0 Tr - 12,1 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hưng Yên

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

 • Hưng Yên