Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

54718 - Japanese speaking - HR GA Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 04/11/2020
Ngành nghề Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 18,7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Long An

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Long An

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 45 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 14,3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 30,8 Tr - 35,2 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 39,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh