Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

55417 - Management Consultant

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 09/12/2020
Ngành nghề Tư vấn
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Synopsys Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH One On One English

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 22 Tr - 88 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

First Alliances

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh