Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

55546 - Sales Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 850 USD
Hết hạn nộp 18/10/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 15,0 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,0 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 13,2 Tr - 14,3 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 11 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hà Nội