Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

55598 - Korean Native - Sales Assistant Manager

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 3.000 - 6.000 USD
Hết hạn nộp 17/11/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 132 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 61,6 Tr VND

 • Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 77 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 99 Tr VND

 • Hà Nội

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 14,3 Tr - 24,2 Tr VND

 • Hà Nội