Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

55803 - Korean Native - Assistant Sales Manager

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 2.000 - 2.800 USD
Hết hạn nộp 28/12/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm 1 Năm

Địa điểm

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 132 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 132 Tr VND

  • Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 50,6 Tr - 66 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 66 Tr - 99 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội

HR Vietnam’s ESS Client

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội