Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

56076 - Sales Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.200 - 2.100 USD
Hết hạn nộp 13/11/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Quảng Ninh | Hà Nội | Hải Phòng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hải Phòng

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty TNHH Coway Vina

$ 6 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ Trên 33 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Co., Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội