Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

56100 - Assistant Manager

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 850 - 1.150 USD
Hết hạn nộp 13/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Vietnam Suzuki Corporation

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Fashion Garments 2 Co., Ltd (FGL)

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Tr - 20 Tr VND

 • Đồng Nai