Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

56750 - Site Supervisor

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 350 - 450 USD
Hết hạn nộp 10/02/2021
Ngành nghề Ngành khác
Kinh nghiệm 2 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

JELLYFISH Việt Nam - Chi nhánh HCM

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Bình Dương | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương

JELLYFISH Việt Nam - Chi nhánh HCM

$ Dưới 66 Tr VND

  • Bình Dương