Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

56969 - Quality Assurance Leader

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 680 - 850 USD
Hết hạn nộp 22/01/2021
Ngành nghề Dược phẩm , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

First Alliances

$ 22 Tr - 37,4 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Summit Polymers Vietnam Co Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Friwo Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Friwo Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai